Serviceopkald

Som firma kan du have interesse i at rette henvendelse til dine kunder og forretningsforbindelser for at give eller få nogle oplysninger. Nogen gange er det oplysningerne, som er vigtige. Andre gange er det selve det, at jeres firma viser interesse og opmærksomhed.

Du må ifølge dørsalgsloven ikke henvende dig til private uden forudgående accept, hvis det f.eks. er med salg for øje. Dette forhindrer dog ikke, at du kan være et firma eller en forening, der har ret til at henvende dig til dine kunder eller medlemmer med serviceopkald. Disse serviceopkald kan have en særdeles gavnlig effekt for jeres forretning.

Kontakt Market Mover for at få uddybet disse muligheder.