Mødebooking


Spørgsmål: Hvordan mon en kørende sælger har det med at komme ud til et møde som dette: I lighed med alle de andre møder, ligger det i geografisk nærhed af det foregående møde. Den relevante beslutningstager i firmaet, som besøget sker hos, har sørget for både tid og kaffe, da han/hun er velinformeret om indholdet af sælgerens produkt og på den baggrund er interesseret?

Svar: Den kørende sælger vil have det godt! Sælgeren slipper for at være bedende, undskyldende eller forklarende fra starten. Han kan gå lige til sagen og styre forløbet lige frem til det store øjeblik: "Er jeg kommet forgæves, eller vil I handle?" Phoneren sørger for, at dette er bragt i stand.