Medansvar for kommunikation med kunder

Market Mover tilbyder sine kunder åbne linjer til både skriftlig og mundtlig kommunikation – og afholder gerne webcam møder, hvor kunden har mulighed for sådanne.

Der kan aftales faste afrapporteringsformer og/eller faste møder (evt. telefon/webcam mellem kunden, personalet og/eller Market Movers ansvarlige).

Vi informerer og kommunikerer effektivt med vores kunder gennem vores egetudviklede, web-baserede IT-system. Vores kunder kan "designe" de telefonsamtaler, de ønsker foretaget samt "designe" typen af information, de ønsker viderebragt fra Market Movers samtaler med vores kunders kunder.

I det omfang loven tillader det, og medarbejderen godkender det, kan præstationerne på telefonen optages med henblik på evaluering.

Ved timebaserede opgaver føres der løbende en tidsregistrering over de opgaver vores medarbejdere varetager.