Medansvar for branchens ry

Market Mover tør over for offentligheden stå til ansvar for følgende udtalelse:
  • Vi assisterer ikke – med vores egen vidende – til salg af underlødige/useriøse produkter og/eller produkter, der har væsentlige egenskaber, kunden bevidst forholdes kendskabet til.
  • Vi behandler vore medarbejdere med respekt.
  • Vi giver vores kunder et klart billede fra starten af kunde-/leverandørforløbet af, hvordan processen er og bliver samt hvilke omkostninger, der vil påløbe. Læs mere her.
  • Vi lover ikke vores kunder mere, end vi tror, vi kan holde. Vi underskriver ved starten af opgaven helst et "paper".
  • Skønt vi endnu ikke er medlemmer af brancheforeningen, regner vi dette for at være en formalitet, når visse praktiske forhold er afklarede. Vi lever op til alle brancheforeningens standarder.
  • Skønt vi ikke har en overenskomst, regner vi dette som værende en fremtidig mulighed, hvis vores renomé kan gavnes her af. Vi ser allerede os selv som havende et rigtig godt forhold til den relevante fagforening/afdeling: HK Privat Østjylland.